Xem các bài viết được gắn thẻ với: star 2.

Th4
13
2014

StarCraft II: Wings of Liberty – Đôi cánh của tự do

12 năm sau ngày StarCraft tạo nên huyền thoại, một huyền thoại mới lại bắt đầu.