Xem các bài viết được gắn thẻ với: mua he xanh.

Th4
19
2014

Tạm xa bạn gái để lên đường làm tình nguyện

Bạn sinh viên Lê Đình Hà chia sẻ “Năm nay là lần thứ 3 em đi tình nguyện, người yêu em do có việc gia đình đột xuất nên không đi được nhưng không vì thế mà ngăn cản bước chân tình nguyện của em đâu…”