Xem các bài viết được gắn thẻ với: graphics.

Th4
4
2014

MS Word 2007- Bài 9: Graphics

Word 2007 cho phép bạn chèn các ký tự đặc biệt, ký hiệu, hình ảnh, hình minh họa và các hình mờ.