Th10
10
2009

MS Word 2007- Bài 8: Chèn bảng

Bảng được sử dụng để hiển thị dữ liệu trong một định dạng bảng
Tạo bảng

Để tạo một bảng:

• Đặt con trỏ vào trang nơi bạn muốn tạo bảng

• Kích tab Insert trên vùng Ribbon.

• Kích vào nút Tables trên nhóm Tables. Bạn có thể tạo một bảng theo một trong 4 cách sau:

– Đánh dấu số dòng và cột

– Chọn Insert Table và nhập số dòng và cột

– Chọn vào Draw Table, tạo bảng bằng cách kích và nhập số dòng và cột

– Chọn Quick Tables và chọn bảng.

Nhập dữ liệu trong một bảng

Đặt con trỏ vào ô bạn muốn nhập thông tin. Và bắt đầu nhập

Chỉnh sửa cấu trúc bảng và định dạng bảng

Để chỉnh sửa cấu trúc của bảng:

• Kích vào bảng và bạn sẽ thấy có hai tab mới trên vùng Ribbon là: DesignLayout. Hai tab này dùng để thiết kế và bố trí bảng.

Trên tab Design, bạn có thể chọn:

• Table Style Options

• Table Styles

• Draw Borders

Để định dạng bảng, kích vào bảng và chọn tab Layout. Tab Layout này cho phép bạn thực hiện:

• Xem Gridlines và Các thuộc tính (có trên nhóm Table).

• Chèn dòng và cột (có trên nhóm Row & Columns).

• Xóa bảng, Dòng và cột (nhóm Rows & Columns).

• Trộn hoặc tách các ô (có trên nhóm Merge).

• Tăng và giảm kích thước ô (có trong nhóm Cell Size).

• Canh lề văn bản trong các ô và thay đổi hướng văn bản (nhóm Alignment).

Đôi lời của Tác giả: xitrum_hd

Nick name của tôi là xitrum_hd, tôi yêu thích công nghệ nói chung và công nghệ thông tin nói riêng. huydung.net là nơi tôi đăng tải những gì tôi quan tâm và hy vọng nó đem lại ích lợi nào đó cho bạn. Chúc vui vẻ! ^_^

Bình luận