Th4
3
2014

MS Word 2007- Bài 2: Làm việc với Documents

Tạo một tài liệu mới

Quản Trị Mạng – Có một số cách để tạo tài liệu mới, mở các tài liệu đã tồn tại, hay lưu các tài liệu trong Word:

• Kích vào Microsoft Office Button và chọn New.

• Hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+N.

Chú ý: Khi kích vào Microsoft Office Button và chọn New, bạn có nhiều sự lựa chọn về kiểu tài liệu có thể tạo. Nếu muốn bắt đầu từ một tài liệu trống, chọn Blank. Nếu muốn bắt đầu từ một tài liệu mẫu, bạn có thể duyệt qua sự lựa chọn ở phía bên trái, nhìn thấy các lựa chọn ở giữa màn hình và xem trước sự chọn lựa ở phía bên phải màn hình.
Hình 1: Tạo một tài liệu mới từ Templates

Mở một tài liệu có sẵn• Kích Microsoft Office Button và chọn Open.

• Hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+O.

• Nếu bạn có các tài liệu mới sử dụng gần đây, bạn có thể kích vào Microsoft Office Button và chọn tên tài liệu trong phần Recent Documents.

Hình 2: Mở một tài liệu có sẵn

Lưu một tài liệu

• Kích vào Microsoft Office Button và Chọn Save hoặc Save As (nếu bạn gửi tài liệu cho ai đó mà họ không sử dụng Office 2007, bạn cần kích Office button và chọn Save As, sau đó chọn Word 97-2003 Document), hoặc

• Ấn tổ hợp phím Ctrl+S, hoặc

• Chọn biểu tượng Save trên Quick Access Toolbar.

Hình 3: Lưu tài liệu

Đổi tên tài liệuĐổi tên một tài liệu Word, bạn có thể thực hiện như sau:

• Kích vào Office Button và tìm file bạn muốn đổi tên.

• Kích phải vào tên tài liệu và chọn Rename từ menu shortcut.

• Nhập tên mới cho file và ấn phím ENTER.

Hình 4: Đổi tên tài liệu

Làm việc trên nhiều tài liệu

Một số tài liệu có thể được mở cùng một lúc nếu bạn nhập hay chỉnh sửa nhiều tài liệu. Tất cả các tài liệu đã mở sẽ được liệt kê trong tab View trên Ribbon, khi bạn kích vào Switch Windows, tài liệu hiện thời có một dấu tích phía bên trái tên file. Chọn tài liệu đã mở khác để xem nó.

Hình 5: Làm việc với nhiều tài liệu

Xem tài liệu

Có nhiều cách để xem tài liệu trong Word.• Print Layout: Đây là cách xem tài liệu giống như khi tài liệu được in. Nó bao gồm tất cả các bảng, nội dung, đồ thị và ảnh.

• Full Screen Reading: Đây là cách xem toàn bộ chiều dài của tài liệu. Là cách tốt cho việc xem hai trang cùng một lúc.

Web Layout: Đây là cách xem tài liệu như tài liệu trên trình duyệt web.

Outline: Đây là một dạng đường viền của tài liệu dưới dạng các dấu chấm ở đầu dòng.

Draft: Cách xem này không hiển thị ảnh hay các bố cục, chỉ hiển thị nội dung.

Để xem một tài liệu ở nhiều dạng khác nhau, kích vào các biểu tượng xem tài liệu ở phía dưới bên phải màn hình , hoặc:

• Kích tab View trên Ribbon.

• Chọn các cách xem tài liệu thích hợp trên vùng Document Views.

Hình 6: Các cách xem tài liệu Word

Tắt một tài liệuĐể tắt một tài liệu:

• Kích vào Office Button.

• Chọn Close.

Đôi lời của Tác giả: xitrum_hd

Nick name của tôi là xitrum_hd, tôi yêu thích công nghệ nói chung và công nghệ thông tin nói riêng. huydung.net là nơi tôi đăng tải những gì tôi quan tâm và hy vọng nó đem lại ích lợi nào đó cho bạn. Chúc vui vẻ! ^_^

2 Comments + Add Comment

  • bạn có tài liệu nào liên quan đến Làm việc với Documents gửi cho mình
    rất cảm ơn

Bình luận