TIỆN ÍCH DOTA - PHẦN MỀM DOTA

Danh sách các tiện ích: Hotkey | Auto Joiner | GG Auto Tunnel | Map 6 - 6 bản 6.72c | Đổi theme dota | Dota Warcraft3 Win7 Theme

Hotkey Wc3isk dành cho War3

Link dowload Hotkey Wc3isk dành cho Dota War3: wc3isk v2.1 (Nguồn: Cee'z)

Auto Joiner

Tác dụng: Tự động click join vào phòng GG cho đến khi nào được thì thôi. Có thể join vào room bất kỳ trong nhiều room được chọn. Phiên bản mới nhất, đã fix thông báo bảo mật của GG.
Hướng dẫn sử dụng: Download về, Giải nén (ở bất kỳ đâu), Chạy file Auto-Joiner.exe, Bật GG và đăng nhập. Chọn Room cần join, bấm F7.

Link dowload Auto-Joiner v4 dành cho Dota War3: Auto-Joiner v4

GG AutoTunnel

Tác dụng: Tự động GG Tunnel tất cả thành viên có trong 1 room. Rất tiện cho ai làm host.
Hướng dẫn sử dụng: (Sau khi join room) Download về, Giải nén (ở bất kỳ đâu), truy cập thư mục GGAutoTunnel_v3.5, chạy file: "GGAutoTunnel.exe" . Bấm F1 để bắt đầu tự động GG Tunnel.

Link dowload GGAutoTunnel v3.5 dành cho Dota War3: GGAutoTunnel v3.5

Map 6 - 6 bản 6.72c

Link dowload Map 6 - 6 bản 6.72c dành cho Dota War3: DotA_v6.72c_6v6.w3x

Đổi Giao diện chơi Dota War3

Tác dụng: Biến giao diện dota thành biển, địa ngục, thành phố.... trông dễ nhìn và sáng sủa hơn.
Hướng dẫn sử dụng: Download về, Giải nén vào thư mục War3, truy cập thư mục DTMV4, chạy file: "DTMV4.exe" . Bấm vào nút đổi với theme tương ứng muốn đổi.

Link dowload Đổi Giao diện chơi dành cho Dota War3: DotaThemeManager Ver4

Dota Warcraft3 Windows7 themepack

Tác dụng: Đổi theme Win7, biến giao diện Win7 thành phong cách dota.
Hướng dẫn sử dụng: Download về, chạy file Dota-Warcraft3-Win7Theme_DVH-Group.themepack.

Link dowload Dota Warcraft3 Windows7 themepack: Dota Warcraft3 Windows7 themepack

logo DVH Team
Copyright © 2011 By DVH.Xitrum of DVH Team. Lượt truy cập: